Ik kies voor Brabant

Magazine cover

5 Brabanders over de Statenverkiezingen

Op de website van de
provincie Noord-Brabant
staat een speciale pagina
met informatie over de
verkiezingen.

Met alle partijen, kandidaten en achtergronden. Op deze pagina kan bovendien elke Brabander zijn of haar eigen aanvulling geven op de slogan “Ik kies voor
Brabant, omdat…”.

Speciale
webpagina

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

Jeroen Alting von Geusau
directeur regio Zuid van de NS

Terug

Terug

De provincie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur. De provincie als organisatie verbindt vooral mensen uit het onderwijs, uit ondernemingen en uit de overheid (rijk, provincie en gemeenten).
Voor wie zich inhoudelijk wil voorberei-den, zijn er een verkiezingsdebat en een open dag in het provinciehuis in
’s-Hertogenbosch. De open dag is zaterdag 14 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Alle politieke partijen presenteren zich die dag in woord en beeld.

Verkiezingsdebat
& open dag

PROVINCIE
VERBINDT

Speciale
webpagina

Lees meer

Speciale
webpagina

Lees meer

Frans Kapteijns
boswachter

Richard Huisman
directeur

Terug

Terug

Als straks de nieuwe dames en heren volksvertegen-woordigers aan de slag gaan, krijgen zij uit alle hoeken en gaten van de (Brabantse) samenleving verzoeken en wensen.

Wij vroegen de makers van de selfies dan ook: wat is
uw oproep aan de nieuwe volksvertegenwoordigers
die straks gekozen zijn?

Verzoeken
& wensen

Provincie
verbindt

Lees meer

Provincie
verbindt

Lees meer

Mechtild Stultiens
creatief directeur Artishock

Loek Sijbers
directeur Cultuurbouw

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Brabanders van 18 jaar en ouder kunnen 18 maart hun nieuwe provinciale volksvertegenwoordigers kiezen. Dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. In Brabant doen 15 partijen mee. Brabant Magazine vroeg 5 Brabanders de volgende zin af te maken: “Ik kies voor Brabant, omdat…”

BRABANT

VOOR

Brabanders over
de Statenverkiezingen

Verkiezingen

BRABANT

KIES VOOR

“Ik kies voor Brabant,
het land waar mijn
wieg heeft gestaan.”

“Het wordt een uitdaging om
de provincie blijvend stevig te positioneren tussen Randstad
en Ruhrgebied, tussen innovatie
en traditie. Spoor en weg spelen
een belangrijke rol in Europese bereikbaarheid en economische groei. Kortom: think global,
act local.”

directeur regio Zuid van
de NS, en daarmee opdrachtgever van grote stationsprojecten in Brabant

Mijn oproep aan de nieuwe volksvertegenwoordigers
van Brabant:

Jeroen Alting von Geusau

x

x

“Ik kies voor Brabant,
omdat mijn provincie
zich volop inzet voor
leefbaarheid. Vooral
natuur en cultuur
hebben daarin een
goede plek."

“Beste volksvertegenwoordigers, graag zie ik dat Brabant zich vooral gaat inzetten voor een duurzame samenleving en voor een goede en gezonde leefomgeving, waarin natuur en zorg een grote rol spelen. Tevens moet Brabant groen bevor-deren in stenen omgevingen en blijven zorgen voor een toe-
nemende biodiversiteit.”

boswachter in Oost-Brabant namens Natuurmonumenten

Mijn oproep aan de nieuwe volksvertegenwoordigers
van Brabant:

Frans Kapteijns

x

x

“Ik kies voor Brabant,
omdat het in Brabant
het beste werken is.
Op een constructieve,
fatsoenlijke en
vriendelijke manier
werken wij samen
binnen ons 52 jaar
oude familiebedrijf.”

“Verbeter onze mobiliteit door te investeren in De Ruit. Vanuit Gemert zijn wij landelijk actief en dagelijks onderweg met 7 bedrijfswagens en 3 vrachtwagens. Ook komen er klanten en leveranciers bij ons op bezoek. Wij ondervinden veel last van
overbelaste wegen, met name de N279 die via Veghel naar de A2
bij ‘s-Hertogenbosch leidt.”

directeur Huisman Hallenbouw en Renovatie
in Gemert

Mijn oproep aan de nieuwe volksvertegenwoordigers
van Brabant:

Richard Huisman

x

x

“Ik kies voor Brabant,
omdat ik in hart en
ziel Brabantse ben,
geloof in een grootse
toekomst voor
Brabant, en hiermee
voor Nederland en
Europa.”

“Blijf vernieuwend samenwerken aan de groei van Brabant. Niet alleen in economische zin, op het gebied van innovatie, duurzaamheid of ‘smart health’. Blijf ook samen-werken vanuit de ziel van Brabant, ofwel de steden en de dorpen waar samen zijn, samen werken en samen verbinden een natuurlijk proces is. Samen zit in ons DNA. Dat moeten we koesteren en verder ontwikkelen.“

creatief directeur Artishock events & marketing in
’s-Hertogenbosch

Mijn oproep aan de nieuwe volksvertegenwoordigers
van Brabant:

Mechtild Stultiens

x

x

“Ik kies voor Brabant,
omdat ik me thuis voel
bij de uitvinders en de
makers.”

“Wanneer u zich inzet voor een Brabant dat meedoet aan de top, kies dan voor een sterke, creatieve en culturele omgeving. De inspi-rerende en creatieve talenten die
we nodig hebben in een economie
die concurreert op innovatieve kracht, worden immers gevormd in een creatieve, culturele omgeving.”

directeur Cultuurbouw

Mijn oproep aan de nieuwe volksvertegenwoordigers
van Brabant:

Loek Sijbers

x

x

http://www.brabant.nl/subsites/verkiezingen.aspx

Brabant Magazine 16 - Schoon water

Brabant Magazine 16 - Waterlinie

Technology by MagStream Real Time Publishing