Waardevolle waterlinies

Magazine cover

Watererfgoed op Werelderfgoedlijst

WATERLINIE

Vesting
's-Hertogenbosch

Bron: Waterlinies visieboek

”Het landschap
langs de West-Brabantse Waterlinie
is afwisselend, waar-door een fietstocht niet snel zal
vervelen.”

CITAAT

Strijp S in Eindhoven.
“Het industrieel erfgoed
is daar geïntegreerd in
de opzet van de nieuwe stadswijk. Met de Zuider-waterlinie kan de volgende stap worden gezet: erfgoed als richtinggever in de doorontwikkeling van
de Brabantse stedenrij.

De Zuiderwaterlinie vormt een prachtige, landschap-pelijke ‘draad’ om de grote opgaven van de Brabantse stedenrij op het gebied van klimaatverandering, water-berging en recreatie aan vast te rijgen.”

”De waterlinies zijn onze steun meer dan waard”, zegt Joks Jansen, hoogle-raar Ruimtelijke Planning en Erfgoed aan de Univer-siteit van Tilburg. “Het erfgoed in Brabant was lang een afgeschermde sector, voornamelijk
gericht op bescherming
en collectievorming. De afgelopen periode is het erfgoed geëmancipeerd
en uitgegroeid tot een serieuze factor in gebieds-ontwikkeling.”

Een goed voorbeeld, vol-gens Jansen, is stadsdeel

Erfgoed
is geëmancipeerd

zuiderwaterlinie.nl

Meer weten?

j

zuiderwaterlinie.nl

Meer weten?

k

Terug

Terug

WATERLINIE

Vestingstad
Steenbergen

Bron: Waterlinies visieboek

“Rond middernacht kwamen de soldaten tevoorschijn uit het ruim. De bezetters van het kasteel werden compleet overrompeld.”

CITAAT

In Brabant zijn allerlei nieuwe initiatieven ontwikkeld in en rond gerestaureerde forten: van een feestlocatie, een res-taurant, een bed & breakfast, tot een locatie voor klein-schalige kunst- en cultuurpro-jecten, waterproeverijen en vergaderingen.

Ook zijn er in de loop van de jaren veel fiets- en wandel-routes rondom de historische plekken aangelegd. Want er is veel te zien. Het meeste van dit alles is gerealiseerd met geld van instanties als Natuurmonu-menten en het Brabantse Landschap.

Van feestlocatie tot
Fietsroute

Erfgoed
geëmancipeerd

Lees meer

Erfgoed
geëmancipeerd

Lees meer

Terug

Terug

WATERLINIE

Vestingstad
Heusden

Grebbelinie

Nieuwe Hollandse
Waterlinie

Stelling van
Amsterdam

Oud Hollandse
Waterlinie

Zuider-
Waterlinie

De
Hollandse
Waterlinie

Die laatste waterlinie staat
op de nominatie om in 2018
opgenomen te worden op de Wereld- erfgoedlijst van de Unesco. Kortom: het gaat
goed met ons watererfgoed.

Waterlinietermen
De wereld van de waterlinies telt veel termen: lunetten, bastions, hoornwerken, kroonwerken, ravelijnen, forten, redoutes, vestingen, schansen, stellingen, linies en kazematten. Wie wijs wil worden uit al deze termen krijgt op coehoorn.nl een hand-zaam overzicht.

Brabant telt meerdere waterli- nies. Er is de Zuiderwaterlinie (gebouwd vanaf 1568) tussen Bergen op Zoom (West-Brabant) en Grave (bij Nijmegen).

Je hebt de West-Brabantse Wa-terlinie (gebouwd vanaf 1628) tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, onderdeel van die Zuiderwaterlinie.

En er is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (vanaf 1871), waarvan het deel tussen de Biesbosch
en Woudrichem het Brabantse deel vormt.

Waterlinie
feiten

Van feestlocatie
tot fietslocatie

Lees meer

Van feestlocatie
tot fietslocatie

Lees meer

Terug

Terug

WATERLINIE

Fort Hedikhuizen Heusden

Bron: Waterlinies visieboek

”Het herstellen van de zichtrelatie tussen de forten is essentieel om het samenspel tussen de forten te kunnen begrijpen.”

CITAAT

genoemd (inundatie is onder water zetten).

2015 is het jaar van de waterlinies. Vooral omdat de Nieuwe Hollandse Waterlinie dit jaar 200
jaar bestaat en de opening plaatsvindt van het Natio-naal Waterliniemuseum op Fort Vechten in Bunnik. Veel locaties organiseren vanwege dit feestjaar speciale bijeenkomsten
en evenementen.

De waterlinies werden vroeger gebruikt als verdedigingswapen.
Om de vijand tegen te houden, konden stukken grond onder water worden gezet. Voor de boot was het terrein daarmee te ondiep. En het was te diep om te voet of te paard door het gebied te gaan. Een beproefde methode.

De gebieden die onder water kwamen te staan, werden inundatiegebieden

Waterlinie
als verdedigingswapen

Waterlinie
feiten

Lees meer

Waterlinie
feiten

Lees meer

Terug

Terug

met inzet van water.
De provincie en andere overheden hebben veel geld en energie gestoken in herstel en hergebruik ervan. Daarom is 2015 het jaar van de waterlinies.
waterlinies.

Het wordt wel het grootste monument van Nederland genoemd: de waterlinies. Brabant kent veel forten, sluizen, vestingsteden en stellingen. Bedoeld om de vijand buiten te houden

WATERERFGOED OP
DE WERELDRANGLIJST

Lees meer

Lees meer

waterlinies

Waardevolle

het waterlinie
visieboek

WIN

het waterlinie
visieboek

WIN

Ruimte

In 2011 kwam een boek uit van een beroemd stripverhalenduo. Dat stripboek gaat over de waterlinies. Hoe heet het duo en wat
is de titel van het boek?

BEANTWOORD
DE VOLGENDE VRAAG

2015 is het jaar van de waterlinies. Aan-leiding voor de provincie Noord-Brabant om een zogeheten visieboek uit te bren-gen. De Brabantse uitgave is niet alleen een visie op het fenomeen waterlinies, maar ook een visueel eerbetoon. Het boek bevat bijdragen van onder anderen Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant), Joks Janssen (bijzonder hoog-leraar Ruimtelijke Planning en Erfgoed) en Juke van Niekerk (directeur Stichting Liniebreed Ondernemen).

Er zijn 10 exemplaren van het boek beschikbaar voor lezers van Brabant Magazine. De winnaars worden via Facebook en Twitter bekendgemaakt op 15 april.

Win het
waterlinie
visieboek

x

x

http://www.zuiderwaterlinie.nl

http://www.coehoorn.nl/terminologie

Brabant Magazine 16 - Verkiezingen

Brabant Magazine 16 - Vijf Verschillen

Technology by MagStream Real Time Publishing