Groen hart klopt als nooit tevoren

Magazine cover

Het Groene Woud verbindt

Terug

Terug

Yvo Kortmann, voorzitter van Streek-huis Het Groene Woud, over de kracht van het landschap: “Stad en platteland lopen hier moeiteloos in elkaar over. Het bruist in dit gebied van de samen-werking en de initiatieven. Wij zijn
trots op dit landschap en dat gaan
we uitdragen ook.


Slimme combinaties
Door Het Groene Woud nog meer te profileren als ‘achtertuin’ van Eind-
hoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Daarbij maken we slimme combinaties met recreatie en toerisme. Over 15
jaar kan niemand meer om het
gebied heen.”

Profileren als achtertuin

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

Rob Voets

Training voor ambtenaren

“Nu gemeenten een meer faciliterende rol hebben, krijgen we als ambtenaren vaker rechtstreeks met actieve burgers te maken. De vraag is dan hoe je een initiatief samen op een gelijkwaardige manier realiseert. Daar is geen blauwdruk voor, zo bleek wel uit de training. En
dus moeten we per project maatwerk leveren. Voor ambtenaren is het de kunst om dit als kans te zien en niet als bedreiging.”

Rob Voets, projectleider
Vitaal Landelijk Gebied

Profileren
als achtertuin

Lees meer

Profileren
als achtertuin

Lees meer

Het bijzondere aan de aanpak in Het
Groene Woud is ook dat de gemeenten
in het gebied van elkaar leren over het
bevorderen van actief burgerschap.
In 2013 werden alle burgerinitiatieven in
het gebied geïnventariseerd. Het bleken
er zo’n 160 te zijn, gericht op het verbe-
teren van de leefbaarheid.

Maatwerk leveren
Om de initiatiefnemers goed te kunnen ondersteunen, ontwikkelde Streekhuis
Het Groene Woud onder meer een training voor ambtenaren. Rob Voets, projectleider
Vitaal Landelijk Gebied bij de gemeente Oirschot, was 1 van de deelnemers.

Training voor
ambtenaren

Terug

Terug

Job Wittens

Boom met een verhaal

“Onze samenwerking leidt ertoe dat de popu-
lier nieuwe economische functies krijgt en weer sexy wordt. We hebben zelfs de Brabantse Populieren Vereniging weer nieuw leven ingeblazen.”

Job Wittens, initiatief-nemer populierenpilot Schijndel

Bekijk de film
HET GROENE WOUD

Bekijk de film
HET GROENE WOUD

Training voor
ambtenaren

Lees meer

Training voor
ambtenaren

Lees meer

Inmiddels is er een
beweging ontstaan, zo vertelt Job Wittens,1 van
de initiatiefnemers. “De populier is een boom
met een verhaal.

De historie van dit gebied
-denk aan de lucifer- en klompenindustrie- is af
te lezen aan deze ene
boomsoort. Om dit meer
te promoten, moest de
populierketen nodig
worden opgeschud.

Boom met
een verhaal

Door vanuit de
consument te denken,
ontstaan er nu allerlei nieuwe mogelijkheden.


Grafkisten
Zo is een ondernemer
bezig met grafkisten van populierenhout. Er wor-
den paddenstoelen op
de bomen gekweekt. En
een ecologisch architect
past de populier toe in duurzame woningbouw.”

Terug

Terug

Boom met een verhaal

Lees meer

Boom met een verhaal

Lees meer

Het Groene Woud is 1 van de
groene visitekaartjes van Brabant. De provincie steekt er daarom veel tijd en geld in. Want aantrekkelijke landschappen zijn belangrijk
voor Brabant.

Maar de provincie doet dat niet alleen: ook ondernemers en werknemers zetten zich actief in
voor grote en kleine initiatieven. Variërend van het behoud van de populier tot een training voor ambtenaren.

Populier
als icoon

De Oisterwijkse Bossen en Vennen, Kampina en De Mortelen; deze en andere grootschalige natuurge-
bieden liggen allemaal in Het
Groene Woud. Door ze te verbinden, ontstaat een natuurgebied van 7500 hectare. Met de populier als 1 van
de beeldbepalende iconen; het
gebied telt er naar schatting
125.000 tot 150.000. Om deze loof-
bomen te kunnen behouden, startte
in Schijndel in 2013 een pilot. Het doel: de oogst, afzet en aanplant
van populieren bundelen om de
teelt rendabeler te maken én de boom meerwaarde te geven.

MEERWAARDE

Terug

Terug

Groene woud groen visitekaartje

Een uitgebalanceerde mix van natuur, cultuur en vermaak.
Dat biedt Nationaal Landschap Het Groene Woud, een gebied van 35.000 hectare tussen ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Met allerlei projecten en initiatieven klopt het groene hart na 15 jaar als nooit tevoren. En wist u dat de populier
de icoon van het gebied is?

Lees meer

Lees meer

Facts & figures

Natuur

Het gebied is sinds
2005 Nationaal
Landschap.

3X

Landschappen
van Allure
in Brabant.

De Brabantse Wal

Het Groene
Woud

De
Maashorst

Rondom het 15-jarig bestaan rijdt een mobiele kraam door Het Groe- ne Woud. Te huur voor € 175.

Het Groene Woud omvat de bovenstaande gemeenten in Brabant.

HET GROENE WOUD

FACTS & FIGURES

x

x

x

x

www.brabant.nl/hetgroenewoud

Brabant Magazine 16 - Interactief

Brabant Magazine 16 - Werklocaties

Technology by MagStream Real Time Publishing